O nás

Ing. arch. Adam Boček (*1994, Brno)

Absolvoval střední průmyslovou školu stavební v Brně, na kterou navázal studiem VUT v Brně a v roce 2019 promoval pod vedením prof.  Ing.  arch.  Michala Sedláčka. Ale už od roku 2010 se v rodinné firmě BUILDING SERVICE zabývá projektovou a inženýrskou činností v oblasti architektury a stavebnictví, zastupování klientů, koordinace projektů, technický dozor investora nad realizací staveb, pořádání výběrových řízení a architektonických soutěží. A po získání další praxe v architektonických a projekčních ateliérech zakládá roku 2019 vlastní architektonickou kancelář abnorm architekti

Nyní tedy nabízíme škálu služeb v oblasti architektury a stavebnictví pro projekty každého měřítka, rodinné domy, a vily, administrativní budovy a urbanistické celky. Navrhujeme projekty od prvotních konceptů a architektonických studií, zpracováváme projektovou dokumentaci pro stavební povolení a územní rozhodnutí, nachystáme projekt v detailu pro výběr zhotovitele stavby a vykonáváme dozor nad realizací stavby ať už z pozice autorského dozoru anebo jako technický dozor investora.

Tvoříme současnou architekturu s ohledem na kontext místa s důrazem na individuální přístup, kvalitu, nadčasovost a udržitelnost. Naším cílem je tvořit funkční a estetický příjemné prostory, které vždy splňují přání a požadavky klientů.

I pokud teprve jen přemýšlíte nad koupí pozemku, je dobré se poradit na co si dát pozor a sledovat už od samého začátku možnosti ale i limity a omezení konkrétních pozemků pro Vaši plánovanou stavbu.

Zpracování architektonické studie Vás provede postupným navrhnutím domu přesně na míru a pro Vaše individuální potřeby a přání. Samozřejmostí je dotáhnutí návrhu do konce a získání všech potřebných povolení pro stavbu stejně tak další navazující činnosti, jako poradenství pro Vás v průběhu stavby.

Pracujeme s moderními technologiemi a projektujeme ve 3D systémem BIM, výstupem je tedy pro Vás podrobně zpracovaný projekt a i dostatek vizualizací pro upřesnění Vašich představ.