ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
Výzkumný ústav stavebních hmot Brno – Hněvkovského
Návrh hlavní budovy areálu ve vyzvané architektonické soutěži – výherní návrh
B1_main_projekt

Architektonická studie řeší modernizaci a revitalizaci části
areálu VÚSH v Brně.

Navrhnutí nové výškové budovy, jako
lokální dominanty, která bude reprezentovat celý vyvíjející se areál.

Řešené území se skládá ze dvou dílčích lokalit:

Lokalita B1 –  Území
přiléhající k ul. Hněvkovského a k hlavní příjezdové komunikaci do
celého areálu VÚSH, v tomto území se nyní nachází stávající objekt který
je nově navrhovanou hlavní budovou nahrazen.

Lokalita B2 –   Území, které sousedí s předchozí lokalitou se také nachází u hlavní příjezdové komunikace, zde jsou předmětem řešení tři stávající objekty určené k přestavbě a nástavbě.

2021
Brno, Česká republika

Hlavní architekti projektu:
Ing. arch. Adam Boček           Ing. arch. Richard Čech

Klient:
VÚSH s.r.o.

Vizualizace: