ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
Výzkumný ústav stavebních hmot Brno – Hněvkovského
Návrh budovy v rámci areálu ve vyzvané architektonické soutěži – výherní návrh

Architektonická studie řeší modernizaci a revitalizaci části
areálu VÚSH v Brně.

Cílem návrhu je vytvoření jediného uceleného objektu, která bude zajišťovat administrativní zázemí společnosti VÚSH a zároveň v přízemí vytvoří velkokapacitní stravovací prostory.

 

Stávající tvarosloví tří identických budov –  hmot, se stejnými vzájemnými vzdálenostmi dává po jejich propojení vzniknout dvěma polouzavřeným atriím.

Řešené území se skládá ze dvou dílčích lokalit:

 

Lokalita B1 –  Území
přiléhající k ul. Hněvkovského a k hlavní příjezdové komunikaci do
celého areálu VÚSH, v tomto území se nyní nachází stávající objekt který
je nově navrhovanou hlavní budovou nahrazen.

Lokalita B2 –   Území, které sousedí s předchozí lokalitou se také nachází u hlavní příjezdové komunikace, zde jsou předmětem řešení tři stávající objekty určené k přestavbě a nástavbě.

2021
Brno, Česká republika

Hlavní architekti projektu:
Ing. arch. Adam Boček           Ing. arch. Richard Čech

Klient:
VÚSH s.r.o.

Vizualizace: