HLAVNÍ BUDOVA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU STAVEBNÍCH HMOT
Administrativní objekt s komercí

Stav:

Místo:

Autor:

Investor:

2021  –  1. místo ve vyzvané architektonické soutěží
2022 – Dopracování architektonické studie

ul. Hněvkovského, Brno

Ing. arch. Adam Boček, Ing. arch. Richard Čech

Výzkumný ústav stavebních hmot v Brně
VÚSH, s.r.o., Hněvkovského s.r.o.

Obnova areálu Výzkumného ústavu stavebních hmot, to bylo zadání architektonické soutěže, ve které náš návrh zvítězil
z celkového počtu 6 návrhů architektonických kanceláří.

Zadáním bylo vyřešit modernizaci a revitalizaci části areálu VÚSH v Brně.

Je navržena nová výšková budova, jako lokální dominanta, která bude reprezentovat celý vyvíjející se areál.  Tvarování hmoty budovy je navrženo s cílem vysokého využití potenciálu místa a pozemku, zároveň také poskytnout dostatek osvětlení a kvalitního prostředí pro jeho uživatele.  Svým tvarem a uspořádáním nabízí panoramatické výhledy na celé Brno. Variabilita dispozice typického patra umožňuje jeho dělení dle individuální požadavků. Kompozice hmoty vyzdvihuje vertikální působení v hlavních pohledových osách a dálkových pohledech. Budova je umístěna bez podstavce jako solitér a její dvě křídla se rozevírají směrem do areálu a dávají tak vzniknout krytému předprostoru od rušné ul. Hněvkovského. Z tohoto předprostoru je i přístupný hlavní vstup do budovy.

Komunikační jádro dispozice je umístěno v centrální části hlavní hmoty umístěné podél ul. Hněvkovského, dispozice se poté rozvíjí do dvou křídel s plochami pro kanceláře. V přízemí jsou situovány prostory pro komerční jednotky. Podzemní podlaží zajištují technické zázemí a parkovací plochy.

Výška hlavní budovy je navržena s předpokladem budoucích lokálních úprav stávajících výškových limitů. Navržená výška je shodná se stávajícími objekty ve městě Brně v podobných lokalitách a exponovaných místech. 

Řešené území se skládá ze dvou dílčích lokalit:

Hlavní budova tvoří první část území:
Území přiléhající k ul. Hněvkovského a k hlavní příjezdové komunikaci do celého areálu VÚSH, v tomto území se nyní nachází stávající objekt který je navrhovanou hlavní budovou nahrazen.

Druhá část území, která byla také součástí architektonické soutěže jako samostatný návrh, o které se můžete více dozvědět zde, blízce navazuje na předchozí část, zde jsou předmětem řešení tři stávající objekty určené k přestavbě a nástavbě.

Přejít nahoru